Gebrekkige registratie heeft invloed op HSMR
Bron: HSMR-rapportages 2010-2012 DHD/ CBS van de betreffende ziekenhuizen. De gegevens op deze pagina zijn met zorg samengesteld op basis van deze rapportages. Voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van deze gegevens kan echter niet worden ingestaan. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van deze gegevens wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In de grafiek hiernaast wordt de HSMR score afgezet tegen een aantal items dat iets zegt over de kwaliteit van de registratie. De medische registratie is in de afgelopen jaren al behoorlijk verbeterd. Tussen 2010 en 2013 is het gemiddeld aantal nevendiagnosen dat is vastgelegd, meer dan verdubbeld. In de grafieken is over het algemeen een relatie tussen de datakwaliteit en de HSMR te zien, hoewel er ook flinke afwijkingen zijn.

Hoewel de kwaliteit van de registratie de afgelopen jaren is verbeterd, is er nog veel ruimte voor verbetering. Wij weten dat het aantal nevendiagnosen in Nederland fors lager is dan in onze buurlanden. Daarnaast kan de uniformiteit van de codering beter. Het percentage niet-geplande opnames – een belangrijke risicofactor bij de berekening van de HSMR – laat bijvoorbeeld een opmerkelijk beeld zien. In 2013 varieert dit percentage van 28% in het Erasmus MC tot 71% in het Slingeland Ziekenhuis. Een dergelijk verschil is erg groot. Ook andere umc’s hebben een laag aandeel ongeplande opnames. Wij verwachten eerder dat academische ziekenhuizen juist relatief veel urgente gevallen zouden opnemen. Dit is voer voor nader onderzoek.