HSMR.nl

Deze website wordt beheerd door de Praktijk Index. We bieden al 8 jaar Reflex, de monitoringtool voor ziekenhuizen om o.a. hun sterftecijfers, cijfers over verpleegduur en heropnames maandelijks te monitoren. We helpen de 20 ziekenhuizen die dit momenteel gebruiken bij het interpreteren van de cijfers. Dit kan onder andere te maken hebben met de manier van registreren. Op dit gebied van medische registratie hebben we kennis en expertise.

Veel ziekenhuizen hebben verbeterslagen kunnen maken door serieus naar hun eigen cijfers te kijken. We kennen de HSMR methodiek goed omdat we er al 8 jaar in ziekenhuizen mee werken. We weten welke vragen er spelen en willen graag via deze site achtergrondinformatie bieden. We volgen de discussie rond de openbaarmaking van de cijfers. Ons doel is echter niet die openbaarmaking, maar het ondersteunen van ziekenhuizen om hun eigen cijfers te interpreteren en verbeteren. Zodat uiteindelijk de patiënt er beter van wordt.

De Praktijk Index

De gezondheidszorg kan nog veiliger, effectiever en daarmee efficiënter door een goede en snelle informatievoorziening over patiënten en hun gezondheidsrisico’s. Om dit mogelijk te maken gebruiken we bestaande gegevens, methoden en technieken. Het is beter nu al iets te doen met wat er wel is, dan te wachten op iets beters.

Door van gegevens informatie te maken en die te visualiseren krijgen zorgverleners en bestuurders inzicht in de uitkomsten van de patiënt en waar het mogelijk beter kan. We presenteren deze data in dashboards. Dit zijn interactieve applicaties zoals bijvoorbeeld een eerstelijns benchmark, monitor voor o.a. sterftecijfers voor ziekenhuizen en atlassen die regionale variatie in zorg in kaart brengen (bijvoorbeeld de ParkinsonAtlas). Met maar een doel: betere uitkomsten voor de patiënt van vandaag.