HSMR 2017

Geplaatst door | september 27, 2018 | Nieuws | Geen reacties

De HSMR 2017 is vóór 1 oktober 2018 aan ziekenhuizen aangeleverd. Het bijbehorende methoderapport HSMR 2017 CBS is inmiddels door CBS gepubliceerd. Er zijn ten opzichte van het model van 2016 geen wijzigingen in het model doorgevoerd.

Dit jaar moeten ziekenhuizen hun HSMR twee maanden eerder publiceren, namelijk uiterlijk op 31 december 2018. Het gaat dan om het HSMR cijfer van het jaar daarvoor (2017) en de SMR’s per diagnosegroep over de jaren 2015 t/m 2017. Ook moeten ziekenhuizen het HSMR rapport uiterlijk 31 december 2018 opsturen naar de NZA. Aldus de beleidsregel van de NZA:

Zorgaanbieders publiceren jaarlijks, uiterlijk op 31 december van jaar t, de HSMR over jaar t-1 (met 95%-betrouwbaarheidsinterval) en de SMR’s over het driejaarsgemiddelde van jaar t-1 t/m t-3 (met 98%-betrouwbaarheidsinterval), die volgens het meest recente landelijke berekeningsmodel van CBS zijn berekend.

Zorgaanbieders  sturen jaarlijks, uiterlijk op 31 december, het DHD/CBS-rapport voor wat betreft de HSMR en SMR’s per e-mail aan de NZa, via info@nza.nl. 

 

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.