De Inspectie voor de Gezondheidszorg vraagt ziekenhuizen om gestructureerd en gevalideerd dossieronderzoek te doen op sterfgevallen in uw ziekenhuis. Met name in diagnosegroepen waarbij de SMR verhoogd is. Dossieronderzoek is tijdrovend, maar als u het slim aanpakt kunt u er ook veel van leren en zelfs geld mee besparen. Lees meer over onze 7 lessen voor effectief dossieronderzoek
De Praktijk Index biedt u de Triggermodule van Reflex, een applicatie waarmee u efficiënt en effectief dossieronderzoek kan doen. In de Reflex combineren we de HSMR methodiek en dossieranalyse op effectieve manier zodat niet alleen de zorg er veiliger van wordt maar tegelijkertijd uw registratie en HSMR cijfers er beter van worden.

Onze aanpak

Onderzoek recente sterfgevallen
Bijvoorbeeld die van de vorige maand.

Focus eerst op opvallende gevallen
Dit zijn de gevallen met een laag risico op overlijden, met opvallende (combinaties van) diagnosen die bijvoorbeeld duiden op complicaties. Deze kunt u eenvoudig selecteren met Reflex. Dit zijn de gevallen waar u het meeste van kunt leren.

Check eerst de juistheid en volledigheid van de gegevens
Is dit niet in orde, dan kunt u dit meteen herstellen.

Prioriteer medische codering
Zorg dat specialismen waar uw dossieronderzoek zich in eerste instantie op richt voorrang krijgen in de medische codering.

Snelle feedback
Koppel resultaten en actie die daar op volgt snel terug. Zowel op het gebied van vastlegging en codering als verbetering in organisatie of zorgproces. Dit is cruciaal om de verbetercyclus rond te krijgen.

Directe verbetering gegevens in LBZ 
Grote voordeel van onze werkwijze is dat u inzicht krijgt in de vastgelegde gegevens. Hiaten of onvolkomendheden kunnen direct worden hersteld.

Inzicht in HSMR en SMR’s
U kent uw huidige HSMR en SMR’s, en weet dus of u op de goede weg bent.

Dossieronderzoek lange verpleegduur en heropnames
In Reflex kunt u ook gestandaardiseerde onverwacht lange opnameduur (OLO) en ongeplande heropnames (OH) monitoren en analyseren. Dit zijn onmiskenbaar indicatoren voor patiëntveiligheid. Wij raden aan om ook dossieronderzoek te doen opvallende lange liggers en heropnames. Daarnaast valt er geld te besparen als u de verpleegduur en heropnames terug weet te dringen.

Heeft u niet de capaciteit om op korte termijn het dossieronderzoek zelf uit te voeren? Verpleegkundigen en medisch specialisten van de Praktijk Index kunnen het dossieronderzoek voor u doen. Neem contact met ons op voor meer informatie

brochures-dossieronderzoek2