Nieuws

HSMR 2017

Geplaatst door | Nieuws | Geen reacties

De HSMR 2017 is vóór 1 oktober 2018 aan ziekenhuizen aangeleverd. Het bijbehorende methoderapport HSMR 2017 CBS is inmiddels door CBS gepubliceerd. Er zijn ten opzichte van het model van 2016 geen wijzigingen in het model doorgevoerd.

Dit jaar moeten ziekenhuizen hun HSMR twee maanden eerder publiceren, namelijk uiterlijk op 31 december 2018. Het gaat dan om het HSMR cijfer van het jaar daarvoor (2017) en de SMR’s per diagnosegroep over de jaren 2015 t/m 2017. Ook moeten ziekenhuizen het HSMR rapport uiterlijk 31 december 2018 opsturen naar de NZA. Aldus de beleidsregel van de NZA:

Zorgaanbieders publiceren jaarlijks, uiterlijk op 31 december van jaar t, de HSMR over jaar t-1 (met 95%-betrouwbaarheidsinterval) en de SMR’s over het driejaarsgemiddelde van jaar t-1 t/m t-3 (met 98%-betrouwbaarheidsinterval), die volgens het meest recente landelijke berekeningsmodel van CBS zijn berekend.

Zorgaanbieders  sturen jaarlijks, uiterlijk op 31 december, het DHD/CBS-rapport voor wat betreft de HSMR en SMR’s per e-mail aan de NZa, via info@nza.nl. 

 

Maandelijks dossieronderzoek

Geplaatst door | Nieuws | Geen reacties

Maandelijks dossieronderzoek biedt u continu inzicht in adverse events. U kunt dossieronderzoek bij ons afnemen als service: elke maand analyseren we een vast aantal dossiers, en koppelen de resultaten direct terug. Hierdoor houdt u continu zicht op de kwaliteit en kunt u waar nodig snel verbeteringen doorvoeren. Lees meer

Nog veel variatie in registratie

Geplaatst door | Nieuws | Geen reacties

Naast variatie in ruwe sterfte, is er ook nog forse variatie in de registratie van onder meer nevendiagnosen. In het overzicht van de datakwaliteit 2015 is te zien wat de variatie is in de vastlegging van de volgende factoren:

% niet-geplande (urgente) opnames
% opnames met palliatieve zorg
% sterfgevallen met palliatieve zorg
% vage diagnosecodes
Charlson nevendiagnosen
Nevendiagnosen Lees meer

NZA ziet toe op mogelijke overregistratie

Geplaatst door | Nieuws | Geen reacties

Ook dit jaar zijn ziekenhuizen verplicht de HSMR cijfers openbaar te maken. “Een mogelijk ongewenst effect is overregistratie van nevendiagnosen, het ‘aandikken’ van hoofddiagnose of nevendiagnosen, of op andere wijze de gegevensregistratie manipuleren zodat de (H)SMR van een instelling te laag uit valt. Indien de NZa het vermoeden heeft dat dit gebeurt, kunnen wij de bronregistratie toetsen op juistheid.” Aldus de NZA in de beleidsregel over de publicatie van de HSMR.

HSMR model 2015 gebaseerd op 157 diagnosegroepen

Geplaatst door | Nieuws | Geen reacties

hsmr groepenHet CBS heeft besloten de HSMR voortaan te berekenen op basis van alle diagnosegroepen waar sterfte in het ziekenhuis voorkomt. Dit betekent dat de HSMR nu gebaseerd is op 157 diagnosegroepen. Voorheen werd de HSMR berekend over de 50 diagnosegroepen die landelijk 80% van de ziekenhuissterfte veroorzaken. Dit betekent dat ziekenhuizen hun cijfers over al deze 157 groepen openbaar zullen moeten maken. Lees meer

HSMR 2015 begin november beschikbaar

Geplaatst door | Nieuws | Geen reacties

Begin november wordt door CBS het rapport met het HSMR model 2015 gepubliceerd. Dan ontvangen ziekenhuizen ook het rapport met hun definitieve cijfers over 2015.

CBS heeft het model op twee punten gewijzigd:

  1. de HSMR wordt berekend over álle diagnosegroepen
  2. observaties worden meegeteld in de berekening

Meer over de impact van deze wijzigingen voor uw ziekenhuis: Lees meer

HSMR 2013

Geplaatst door | Nieuws | Geen reacties

Vorige week is het rapport met de definitieve HSMR over het jaar 2013 naar ziekenhuizen verstuurd, zoals berekend door het CBS. Uiterlijk 1 maart 2015 moeten ziekenhuizen deze cijfers per diagnosegroep publiceren.

Tot die tijd is het model van 2012 het meest recente model. Zie ook visualisatie HSMR. Daar kunt u ook de scores per diagnosegroep bekijken.

hsmrvisualisatie

Update over vastlegging en codering

Geplaatst door | Nieuws | Geen reacties

medische-informatiecyclus_vastlegging250Snel en compleet vastleggen en coderen is de basis voor inzicht in kwaliteit van zorg. Doel is om tot verbetering van vastlegging en kwaliteit van zorg te komen en daarmee de verbetercyclus rond te krijgen en te versnellen. Ook een betrouwbare HSMR begint bij goede vastlegging. Iedere maand sturen we een update over vastlegging en codering. Meld u aan om maandelijks op de hoogte te blijven.

Heropnames

Geplaatst door | Nieuws | Geen reacties

Naast ziekenhuissterfte komen heropnames als indicator steeds meer in de belangstelling. Onze website over dit onderwerp is vernieuwd. Daar vindt u meer informatie over deze indicator, voorbeelden van verbeterinitiatieven en interessante wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp. Website heropnamesheropnamesite

Inzicht in uw HSMR van 2014?

Geplaatst door | Nieuws | Geen reacties

Veel ziekenhuizen hebben problemen met de aanlevering van de LBZ gegevens over 2014. Daardoor hebben zij nog geen inzicht in de uitkomsten van 2014. Voor de berekening van de HSMR is maar een beperkte set gegevens nodig, die in de meeste ziekenhuizen al wel is vastgelegd. Als u deze beperkte set rechtstreeks aanlevert aan de Praktijk Index, kunnen wij uw voorlopige HSMR en andere uitkomsten nu al voor u berekenen. Dus wilt u inzicht in uw voorlopige HSMR van 2014? Neem dan contact met ons op over de mogelijkheden.

Aantal ziekenhuizen maakt HSMR alsnog openbaar

Geplaatst door | Nieuws | Geen reacties

Een aantal ziekenhuizen heeft per 1 mei alsnog de HSMR en onderliggende SMR’s per diagnosegroep openbaar gemaakt. Ze kregen uitstel van de NZA omdat de gegevens over het jaar 2012 niet beschikbaar waren. De ziekenhuizen komen met voorlopige cijfers over (een deel van) het jaar 2013. Dit zijn onder andere het Erasmus MC (HSMR: 117), Elkerliek Ziekenhuis (HSMR: 99) en MC Groep (HSMR: 113). Er zijn nog enkele ziekenhuizen die nog geen cijfers openbaar hebben kunnen maken vanwege problemen met de registratie. Zij zullen naar verwachting later dit jaar met cijfers naar buiten komen.

Sterftecijfers in Avond, nacht en weekend

Geplaatst door | Nieuws | Geen reacties

Onderzoek uit Engeland heeft uitgewezen dat het moment van opname een grote invloed heeft op de gecorrigeerde mortaliteit: bij opnames in het weekend ligt de gecorrigeerde mortaliteit 20% hoger dan bij opnames op weekdagen. Het komt voor dat ziekenhuizen met een gemiddeld of relatief goed sterftecijfer, bij opnames buiten reguliere kantoortijden wel een hoge mortaliteitsratio laten zien. In onderstaand plaatje ziet u hier een voorbeeld van, zoals de cijfers in Reflex kunnen worden geanalyseerd.

Sterftecijfers avond, nacht en weekend

Inzicht in HSMR model

Geplaatst door | Nieuws | Geen reacties

Wilt u meer inzicht krijgen in hoe de HSMR methodiek werkt? Dan kunt u onze tool gebruiken waar u op basis van een aantal patiëntkenmerken kunt bekijken wat het risico op overlijden in het ziekenhuis is, volgens het HSMR model van het CBS.

Hoe werkt de HSMR

Publicatie HSMR en SMR’s verplicht

Geplaatst door | Nieuws | Geen reacties

Deze week heeft de NZa de regel bekendgemaakt waarin staat hoe en wanneer ziekenhuizen verplicht hun HSMR en onderliggende SMR’s per diagnosegroep moeten aanleveren. De cijfers over 2012 moeten uiterlijk 1 maart 2014 openbaar worden gemaakt op de website van het ziekenhuis en verstuurd zijn aan de NZa. Dit geldt voor alle ziekenhuizen. Dus ook voor ziekenhuizen die niet deelnemen aan de LMR, geen toestemming hebben gegeven aan het CBS om de HSMR te berekenen en voor ziekenhuizen waarvan de gegevens onvoldoende betrouwbaar zijn gebleken. De ziekenhuizen die geen CBS rapport hebben met hun cijfers, moeten daarnaast ook de onderliggende berekening en data aanleveren aan de NZa volgens het format dat naar verwachting begin januari beschikbaar wordt gesteld op de website van de NZa. Nadere regel NZa

HSMR model 2012 verwerkt in Reflex

Geplaatst door | Nieuws | Geen reacties

Deze week is een update van Reflex uitgevoerd waarmee het HSMR model 2012 is verwerkt. Ieder jaar wordt een nieuw HSMR model gemaakt, op basis van de landelijke data. Sinds een aantal jaar gebeurt dat door het CBS. Op 16 oktober is het nieuwste model, gebaseerd op de landelijke data van 2012, beschikbaar gesteld. Op 9 december is dit in Reflex verwerkt. De HSMR in Reflex komt dus nu overeen met de cijfers in het CBS rapport zoals in oktober uitgeleverd aan de ziekenhuizen. Er kunnen kleine verschillen voorkomen, die met name te maken hebben met de dataverwerking. Lees meer