2014 maart

Sterftecijfers in Avond, nacht en weekend

Geplaatst door | Nieuws | Geen reacties

Onderzoek uit Engeland heeft uitgewezen dat het moment van opname een grote invloed heeft op de gecorrigeerde mortaliteit: bij opnames in het weekend ligt de gecorrigeerde mortaliteit 20% hoger dan bij opnames op weekdagen. Het komt voor dat ziekenhuizen met een gemiddeld of relatief goed sterftecijfer, bij opnames buiten reguliere kantoortijden wel een hoge mortaliteitsratio laten zien. In onderstaand plaatje ziet u hier een voorbeeld van, zoals de cijfers in Reflex kunnen worden geanalyseerd.

Sterftecijfers avond, nacht en weekend

Inzicht in HSMR model

Geplaatst door | Nieuws | Geen reacties

Wilt u meer inzicht krijgen in hoe de HSMR methodiek werkt? Dan kunt u onze tool gebruiken waar u op basis van een aantal patiëntkenmerken kunt bekijken wat het risico op overlijden in het ziekenhuis is, volgens het HSMR model van het CBS.

Hoe werkt de HSMR