2013 december

Publicatie HSMR en SMR’s verplicht

Geplaatst door | Nieuws | Geen reacties

Deze week heeft de NZa de regel bekendgemaakt waarin staat hoe en wanneer ziekenhuizen verplicht hun HSMR en onderliggende SMR’s per diagnosegroep moeten aanleveren. De cijfers over 2012 moeten uiterlijk 1 maart 2014 openbaar worden gemaakt op de website van het ziekenhuis en verstuurd zijn aan de NZa. Dit geldt voor alle ziekenhuizen. Dus ook voor ziekenhuizen die niet deelnemen aan de LMR, geen toestemming hebben gegeven aan het CBS om de HSMR te berekenen en voor ziekenhuizen waarvan de gegevens onvoldoende betrouwbaar zijn gebleken. De ziekenhuizen die geen CBS rapport hebben met hun cijfers, moeten daarnaast ook de onderliggende berekening en data aanleveren aan de NZa volgens het format dat naar verwachting begin januari beschikbaar wordt gesteld op de website van de NZa. Nadere regel NZa

HSMR model 2012 verwerkt in Reflex

Geplaatst door | Nieuws | Geen reacties

Deze week is een update van Reflex uitgevoerd waarmee het HSMR model 2012 is verwerkt. Ieder jaar wordt een nieuw HSMR model gemaakt, op basis van de landelijke data. Sinds een aantal jaar gebeurt dat door het CBS. Op 16 oktober is het nieuwste model, gebaseerd op de landelijke data van 2012, beschikbaar gesteld. Op 9 december is dit in Reflex verwerkt. De HSMR in Reflex komt dus nu overeen met de cijfers in het CBS rapport zoals in oktober uitgeleverd aan de ziekenhuizen. Er kunnen kleine verschillen voorkomen, die met name te maken hebben met de dataverwerking. Lees meer